بینِ ما فاصله افتاده، نرو، دور نشو - مجید افشاری

ساخت وبلاگ
چکیده : بینِ ما فاصله افتاده، نرو، دور نشومیکِشم ناز... ولی این همه مغرور نشوقهر کافیست! نزن زخم زبانی تازهب... با عنوان : بینِ ما فاصله افتاده، نرو، دور نشو - مجید افشاری بخوانید :

بینِ ما فاصله افتاده، نرو، دور نشو
میکِشم ناز... ولی این همه مغرور نشو

قهر کافیست! نزن زخم زبانی تازه
بیشتر از نمکِ زندگی ام، شور نشو

...

ادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 17 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:59